Chuyển đổi số

Thứ bảy, 10/12/2022 - 22:30

An toàn thông tin trong chính quyền số

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Chủ nhật, 04/12/2022 - 16:12

Chuyển đổi số trong ngành du lịch Quảng Ngãi

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Chủ nhật, 04/12/2022 - 16:07

Nộp thuế điện tử

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 24/11/2022 - 09:33

Đào tạo trực tuyến

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 16/11/2022 - 14:51

Thanh toán học phí, lệ phí giáo dục không dùng tiền mặt

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 31/10/2022 - 15:47

Ngành điện chuyển đổi số, người dân được lợi gì?

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 21/10/2022 - 10:09

Bảo hiểm xã hội số

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 12/10/2022 - 10:37

Chuyển đổi số trong doanh nghiệp vừa và nhỏ

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 12/10/2022 - 10:29

Quảng Ngãi đã thành lập 1.097 tổ công nghệ số cộng đồng

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 30/09/2022 - 10:45

Chuyển đổi số trong Giáo dục và Đào tạo

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng