Chuyển đổi số

Thứ hai, 06/03/2023 - 09:46

Chuyển đổi số trong ngành nông nghiệp

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 09/02/2023 - 10:09

Cấp đổi giấy phép lái xe trực tuyến mức độ 4

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 06/02/2023 - 10:45

Cấp đổi giấy phép lái xe trực tuyến mức độ 4

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Chủ nhật, 29/01/2023 - 12:40

Nhận diện tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 21/01/2023 - 22:30

Quảng Ngãi tăng tốc chuyển đổi số toàn diện năm 2023

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 14/01/2023 - 22:30

Quảng Ngãi: Thí điểm chính quyền số cấp phường

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 07/01/2023 - 22:30

Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 31/12/2022 - 22:30

Quảng Ngãi phát triển hạ tầng số

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 24/12/2022 - 22:30

Chuyển đổi số trong thanh niên Quảng Ngãi

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 17/12/2022 - 22:30

Giao dịch an toàn trên ngân hàng số

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng