Tuyển dụng

Thứ sáu, 01/03/2024 - 09:58

Xét tuyển chọn công chức Thanh tra tỉnh năm 2024

Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi xây dựng kế hoạch xét tuyển chọn công chức năm 2024.

Thứ hai, 16/10/2023 - 10:59

Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn thông báo tuyển dụng

Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn thông báo tuyển dụng nhân sự với số lượng và yêu cầu các vị trí như sau:

Thứ ba, 10/10/2023 - 16:59

Danh mục tài liệu ôn tập kỳ xét tuyển viên chức của tỉnh Quảng Ngãi năm 2023

Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi thông báo danh mục tài liệu ôn tập kỳ xét tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, trực thuộc các sở, ban, ngành tỉnh, trực thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Quảng Ngãi năm 2023

Thứ bảy, 16/09/2023 - 13:44

Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi Thông báo xét tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, trực thuộc các sở, ban, ngành tỉnh, trực thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Quảng Ngãi năm 2023

Căn cứ Quyết định số 1159/QĐ-UBND ngày 3/9/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, trực thuộc các sở, ban, ngành tỉnh trực thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Quảng Ngãi năm 2023, ngày 7/9/2023 Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi ban hành Thông báo số 250/TB-SNV về xét tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, trực thuộc các sở, ban, ngành tỉnh, trực thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Quảng Ngãi năm 2023

Thứ bảy, 16/09/2023 - 11:31

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi thông báo xét tuyển viên chức năm 2023

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi xét tuyển viên chức năm 2023.

Thứ năm, 24/08/2023 - 14:46

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi tuyển cộng tác viên dẫn chương trình tiếng Hrê và Kor

Để nâng cao chất lượng phát sóng các chương trình bằng tiếng Hrê và tiếng Kor trên kênh Phát thanh và Truyền hình của Đài và phát trên kênh truyền hình quốc gia VTV5, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi thông báo tuyển cộng tác viên tham gia dẫn chương trình bằng tiếng Hrê và tiếng Kor. Nội dung và điều kiện như sau:

Thứ năm, 08/09/2022 - 14:12

UBND thành phố Quảng Ngãi thông báo tuyển dụng

UBND thành phố Quảng Ngãi thông báo tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập thuộc UBND thành phố Quảng Ngãi năm 2022.

Thứ ba, 23/08/2022 - 15:33

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi thông báo

Công nhận kết quả trúng tuyển, kỳ tuyển dụng viên chức cho Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ bảy, 25/06/2022 - 08:52

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi thông báo

Kết quả điểm thi kỳ thi tuyển dụng viên chức cho Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ bảy, 25/06/2022 - 08:34

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi thông báo

Kết quả xét tuyển vòng 1, kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020

Lịch phát sóng