Thế giới cập nhật

Thứ năm, 19/10/2023 - 21:00

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 19/10

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ năm, 19/10/2023 - 13:53

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 19/10

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ tư, 18/10/2023 - 21:00

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 18/10

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ tư, 18/10/2023 - 13:52

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 18/10

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ ba, 17/10/2023 - 21:00

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 17/10

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ ba, 17/10/2023 - 13:13

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 17/10

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ hai, 16/10/2023 - 21:00

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 16/10

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ hai, 16/10/2023 - 14:37

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 16/10

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Chủ nhật, 15/10/2023 - 21:00

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 15/10

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ bảy, 14/10/2023 - 22:27

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 14/10

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Lịch phát sóng