Thế giới cập nhật

Thứ ba, 30/04/2024 - 20:30

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 30/4

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ ba, 30/04/2024 - 13:33

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 30/4

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ hai, 29/04/2024 - 20:30

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 29/4

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ hai, 29/04/2024 - 14:16

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 29/4

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Chủ nhật, 28/04/2024 - 20:30

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 28/4

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ bảy, 27/04/2024 - 21:00

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 27/4

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ sáu, 26/04/2024 - 20:30

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 26/4

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ sáu, 26/04/2024 - 13:32

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 26/4

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ năm, 25/04/2024 - 21:00

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 25/4

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ năm, 25/04/2024 - 13:00

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 25/4

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Lịch phát sóng