Thế giới cập nhật

Thứ hai, 06/05/2024 - 13:21

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 06/5

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Chủ nhật, 05/05/2024 - 21:00

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 05/5

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ bảy, 04/05/2024 - 20:30

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 04/5

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ bảy, 04/05/2024 - 13:40

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 04/5

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ sáu, 03/05/2024 - 21:00

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 03/5

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ sáu, 03/05/2024 - 14:09

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 03/5

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ năm, 02/05/2024 - 20:30

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 02/5

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ năm, 02/05/2024 - 11:13

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 02/5

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ tư, 01/05/2024 - 21:00

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 01/5

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ tư, 01/05/2024 - 14:00

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 01/5

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Lịch phát sóng