Thế giới cập nhật

Thứ tư, 25/10/2023 - 14:13

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 25/10

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ ba, 24/10/2023 - 21:00

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 24/10

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ ba, 24/10/2023 - 14:25

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 24/10

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ hai, 23/10/2023 - 21:00

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 23/10

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ hai, 23/10/2023 - 14:34

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 23/10

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Chủ nhật, 22/10/2023 - 21:00

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 22/10

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ bảy, 21/10/2023 - 20:30

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 21/10

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ bảy, 21/10/2023 - 11:56

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 21/10

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ sáu, 20/10/2023 - 21:00

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 20/10

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ sáu, 20/10/2023 - 13:04

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 20/10

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Lịch phát sóng