Thế giới cập nhật

Thứ tư, 01/11/2023 - 13:16

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 01/11

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ tư, 01/11/2023 - 08:06

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 31/10

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ ba, 31/10/2023 - 12:15

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 31/10

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ ba, 31/10/2023 - 09:50

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 30/10

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ hai, 30/10/2023 - 14:17

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 30/10

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Chủ nhật, 29/10/2023 - 21:00

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 29/10

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ bảy, 28/10/2023 - 14:36

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 28/10

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ sáu, 27/10/2023 - 21:00

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 27/10

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ năm, 26/10/2023 - 21:00

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 26/10

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ năm, 26/10/2023 - 13:53

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 26/10

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Lịch phát sóng