Thế giới cập nhật

Thứ bảy, 11/05/2024 - 12:51

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 11/5

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ sáu, 10/05/2024 - 20:30

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 10/5

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ sáu, 10/05/2024 - 11:08

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 10/5

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ năm, 09/05/2024 - 21:00

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 09/5

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ năm, 09/05/2024 - 11:06

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 09/5

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ tư, 08/05/2024 - 20:30

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 08/5

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ tư, 08/05/2024 - 12:00

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 08/5

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ ba, 07/05/2024 - 21:00

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 07/5

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ ba, 07/05/2024 - 15:09

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 07/5

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ hai, 06/05/2024 - 20:30

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 06/5

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Lịch phát sóng