Thế giới cập nhật

Thứ hai, 06/11/2023 - 21:00

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 06/11

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ hai, 06/11/2023 - 13:34

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 06/11

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Chủ nhật, 05/11/2023 - 21:00

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 05/11

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ bảy, 04/11/2023 - 20:22

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 04/11

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ bảy, 04/11/2023 - 16:30

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 04/11

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ sáu, 03/11/2023 - 21:00

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 03/11

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ sáu, 03/11/2023 - 14:08

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 03/11

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ năm, 02/11/2023 - 21:00

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 02/11

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ năm, 02/11/2023 - 13:06

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 02/11

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ năm, 02/11/2023 - 07:47

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 01/11

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Lịch phát sóng