Thế giới cập nhật

Thứ hai, 13/11/2023 - 08:16

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 12/11

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ bảy, 11/11/2023 - 13:02

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 11/11

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ bảy, 11/11/2023 - 07:38

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 10/11

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ sáu, 10/11/2023 - 13:17

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 10/11

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ sáu, 10/11/2023 - 07:07

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 09/11

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ năm, 09/11/2023 - 18:25

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 09/11

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ tư, 08/11/2023 - 20:30

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 08/11

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ tư, 08/11/2023 - 13:47

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 08/11

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ ba, 07/11/2023 - 21:00

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 07/11

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ ba, 07/11/2023 - 16:20

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 07/11

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Lịch phát sóng