Thế giới cập nhật

Thứ năm, 23/05/2024 - 21:00

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 23/5

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ tư, 22/05/2024 - 20:30

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 22/5

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ tư, 22/05/2024 - 13:23

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 22/5

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ ba, 21/05/2024 - 21:00

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 21/5

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ ba, 21/05/2024 - 11:39

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 21/5

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ hai, 20/05/2024 - 20:30

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 20/5

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ hai, 20/05/2024 - 14:12

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 20/5

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Chủ nhật, 19/05/2024 - 21:00

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 19/5

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ bảy, 18/05/2024 - 20:30

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 18/5

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ bảy, 18/05/2024 - 13:22

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 18/5

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Lịch phát sóng