Thế giới cập nhật

Thứ sáu, 17/11/2023 - 20:00

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 17/11

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ sáu, 17/11/2023 - 11:41

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 17/11

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ năm, 16/11/2023 - 21:00

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 16/11

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ năm, 16/11/2023 - 12:56

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 16/11

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ tư, 15/11/2023 - 20:30

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 15/11

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ tư, 15/11/2023 - 13:17

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 15/11

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ tư, 15/11/2023 - 07:57

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 14/11

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ ba, 14/11/2023 - 13:24

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 14/11

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ hai, 13/11/2023 - 20:30

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 13/11

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ hai, 13/11/2023 - 12:31

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 13/11

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Lịch phát sóng