Thế giới cập nhật

Thứ sáu, 24/11/2023 - 20:45

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 24/11

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ sáu, 24/11/2023 - 13:53

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 24/11

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ năm, 23/11/2023 - 20:30

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 23/11

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ năm, 23/11/2023 - 12:41

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 23/11

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ tư, 22/11/2023 - 21:00

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 22/11

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ ba, 21/11/2023 - 13:02

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 21/11

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ hai, 20/11/2023 - 20:45

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 20/11

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ hai, 20/11/2023 - 13:06

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 20/11

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ hai, 20/11/2023 - 13:03

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 19/11

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Chủ nhật, 19/11/2023 - 08:58

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 18/11

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Lịch phát sóng