Thế giới cập nhật

Thứ tư, 20/12/2023 - 13:17

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 20/12

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ ba, 19/12/2023 - 20:30

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 19/12

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ ba, 19/12/2023 - 13:00

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 19/12

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ hai, 18/12/2023 - 12:19

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 18/12

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Chủ nhật, 17/12/2023 - 21:00

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 17/12

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ bảy, 16/12/2023 - 15:35

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 16/12

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ sáu, 15/12/2023 - 20:45

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 15/12

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ sáu, 15/12/2023 - 13:14

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 15/12

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ năm, 14/12/2023 - 21:00

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 14/12

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ năm, 14/12/2023 - 13:08

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 14/12

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Lịch phát sóng