Thế giới cập nhật

Thứ năm, 22/02/2024 - 13:05

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 22/02

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ tư, 21/02/2024 - 21:00

HẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 21/02

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ tư, 21/02/2024 - 12:20

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 21/02

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ ba, 20/02/2024 - 20:30

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 20/02

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ ba, 20/02/2024 - 12:55

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 20/02

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ hai, 19/02/2024 - 21:00

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 19/02

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ hai, 19/02/2024 - 13:25

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 19/02

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Chủ nhật, 18/02/2024 - 20:30

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 18/02

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ bảy, 17/02/2024 - 21:00

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 17/02

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ bảy, 17/02/2024 - 14:14

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 17/02

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Lịch phát sóng