Thế giới cập nhật

Thứ ba, 26/12/2023 - 11:23

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 26/12

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ hai, 25/12/2023 - 20:45

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 25/12

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ hai, 25/12/2023 - 14:17

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 25/12

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Chủ nhật, 24/12/2023 - 21:00

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 24/12

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ bảy, 23/12/2023 - 20:45

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 23/12

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ bảy, 23/12/2023 - 12:30

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 23/12

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ sáu, 22/12/2023 - 21:00

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 22/12

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ sáu, 22/12/2023 - 13:11

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 22/12

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ năm, 21/12/2023 - 13:03

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 21/12

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ tư, 20/12/2023 - 21:00

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 20/12

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Lịch phát sóng