Thế giới cập nhật

Thứ ba, 27/02/2024 - 21:00

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 27/02

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ ba, 27/02/2024 - 13:09

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 27/02

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ hai, 26/02/2024 - 20:30

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 26/02

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ hai, 26/02/2024 - 12:38

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 26/02

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ bảy, 24/02/2024 - 19:40

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 24/02

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ bảy, 24/02/2024 - 11:59

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 24/02

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ sáu, 23/02/2024 - 19:28

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 23/02

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ sáu, 23/02/2024 - 13:13

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 23/02

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ năm, 22/02/2024 - 20:30

HẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 22/02

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ năm, 22/02/2024 - 13:05

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 22/02

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Lịch phát sóng