Thế giới cập nhật

Thứ hai, 10/06/2024 - 12:00

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 10/6

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Chủ nhật, 09/06/2024 - 20:30

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 09/6

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ bảy, 08/06/2024 - 21:00

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 08/6

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ bảy, 08/06/2024 - 13:01

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 08/6

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ sáu, 07/06/2024 - 20:30

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 07/6

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ sáu, 07/06/2024 - 13:54

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 07/6

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ năm, 06/06/2024 - 21:00

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 06/6

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ năm, 06/06/2024 - 14:20

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 06/6

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ tư, 05/06/2024 - 20:30

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 05/6

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ tư, 05/06/2024 - 14:14

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 05/6

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Lịch phát sóng