Thế giới cập nhật

Thứ năm, 30/11/2023 - 13:46

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 30/11

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ tư, 29/11/2023 - 20:45

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 29/11

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ tư, 29/11/2023 - 13:02

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 29/11

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ ba, 28/11/2023 - 21:00

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 28/11

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ ba, 28/11/2023 - 13:45

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 28/11

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ hai, 27/11/2023 - 20:45

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 27/11

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ hai, 27/11/2023 - 13:32

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 27/11

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Chủ nhật, 26/11/2023 - 20:30

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 26/11

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ bảy, 25/11/2023 - 14:30

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 25/11

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ sáu, 24/11/2023 - 20:45

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 24/11

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Lịch phát sóng