Thế giới cập nhật

Thứ ba, 02/01/2024 - 14:18

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 02/01

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ hai, 01/01/2024 - 19:45

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 01/01

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ hai, 01/01/2024 - 12:00

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 01/01

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ bảy, 30/12/2023 - 21:00

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 30/12

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ bảy, 30/12/2023 - 14:22

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 30/12

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ sáu, 29/12/2023 - 20:45

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 29/12

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ sáu, 29/12/2023 - 13:06

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 29/12

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ năm, 28/12/2023 - 21:00

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 28/12

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ năm, 28/12/2023 - 12:52

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 28/12

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ tư, 27/12/2023 - 20:30

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 27/12

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Lịch phát sóng