Thế giới cập nhật

Thứ năm, 09/11/2023 - 18:25

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 09/11

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ tư, 08/11/2023 - 20:30

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 08/11

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ tư, 08/11/2023 - 13:47

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 08/11

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ ba, 07/11/2023 - 21:00

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 07/11

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ ba, 07/11/2023 - 16:20

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 07/11

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ hai, 06/11/2023 - 21:00

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 06/11

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ hai, 06/11/2023 - 13:34

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 06/11

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Chủ nhật, 05/11/2023 - 21:00

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 05/11

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ bảy, 04/11/2023 - 20:22

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 04/11

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ bảy, 04/11/2023 - 16:30

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 04/11

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Lịch phát sóng