Thế giới cập nhật

Thứ tư, 07/02/2024 - 21:00

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 07/02

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ tư, 07/02/2024 - 12:21

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 07/02

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ ba, 06/02/2024 - 12:01

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 06/02

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ hai, 05/02/2024 - 20:30

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 05/02

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ hai, 05/02/2024 - 13:02

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 05/02

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ hai, 05/02/2024 - 07:24

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 04/02

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ bảy, 03/02/2024 - 21:00

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 03/02

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ bảy, 03/02/2024 - 13:09

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 03/02

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ sáu, 02/02/2024 - 13:06

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 02/02

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ năm, 01/02/2024 - 20:30

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 01/02

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Lịch phát sóng