Thế giới cập nhật

Thứ năm, 11/01/2024 - 21:00

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 11/01

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ năm, 11/01/2024 - 13:01

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 11/01

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ tư, 10/01/2024 - 20:30

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 10/01

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ tư, 10/01/2024 - 13:05

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 10/01

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ ba, 09/01/2024 - 21:00

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 09/01

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ ba, 09/01/2024 - 13:05

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 09/01

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ hai, 08/01/2024 - 20:30

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 08/01

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ hai, 08/01/2024 - 13:07

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 08/01

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Chủ nhật, 07/01/2024 - 21:00

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 07/01

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ bảy, 06/01/2024 - 20:45

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 06/01

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Lịch phát sóng