Thế giới cập nhật

Thứ tư, 17/01/2024 - 13:19

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 17/01

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ ba, 16/01/2024 - 20:30

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 16/01

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ ba, 16/01/2024 - 13:25

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 16/01

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ hai, 15/01/2024 - 21:00

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 15/01

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ hai, 15/01/2024 - 13:14

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 15/01

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Chủ nhật, 14/01/2024 - 20:45

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 14/01

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ bảy, 13/01/2024 - 21:07

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 13/01

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ bảy, 13/01/2024 - 14:19

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 13/01

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ sáu, 12/01/2024 - 20:45

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 12/01

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ sáu, 12/01/2024 - 13:09

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 12/01

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Lịch phát sóng