Thế giới cập nhật

Thứ tư, 24/01/2024 - 13:02

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 24/01

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ ba, 23/01/2024 - 21:00

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 23/01

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ ba, 23/01/2024 - 11:15

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 23/01

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ hai, 22/01/2024 - 20:30

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 22/01

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ hai, 22/01/2024 - 13:20

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 22/01

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Chủ nhật, 21/01/2024 - 21:00

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 21/01

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ bảy, 20/01/2024 - 20:30

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 20/01

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ bảy, 20/01/2024 - 13:28

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 20/01

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ sáu, 19/01/2024 - 21:06

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 19/01

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ sáu, 19/01/2024 - 13:16

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 19/01

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Lịch phát sóng