Thế giới cập nhật

Chủ nhật, 28/01/2024 - 21:00

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 28/01

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ bảy, 27/01/2024 - 20:30

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 27/01

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ bảy, 27/01/2024 - 13:34

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 27/01

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ sáu, 26/01/2024 - 13:20

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 26/01

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ năm, 25/01/2024 - 20:00

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 25/01

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ năm, 25/01/2024 - 11:53

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 25/01

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ tư, 24/01/2024 - 20:30

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 24/01

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ tư, 24/01/2024 - 13:02

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 24/01

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ ba, 23/01/2024 - 21:00

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 23/01

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ ba, 23/01/2024 - 11:15

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 23/01

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Lịch phát sóng