Thế giới cập nhật

Thứ bảy, 03/02/2024 - 13:09

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 03/02

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ sáu, 02/02/2024 - 13:06

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 02/02

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ năm, 01/02/2024 - 20:30

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 01/02

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ năm, 01/02/2024 - 11:21

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 01/02

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ tư, 31/01/2024 - 20:30

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 31/01

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ tư, 31/01/2024 - 12:57

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 31/01

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ ba, 30/01/2024 - 21:00

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 30/01

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ ba, 30/01/2024 - 14:17

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 30/01

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ hai, 29/01/2024 - 20:30

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 29/01

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ hai, 29/01/2024 - 13:19

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 29/01

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Lịch phát sóng