Thế giới cập nhật

Thứ năm, 15/02/2024 - 13:39

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 15/02

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ năm, 08/02/2024 - 20:30

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 08/02

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ năm, 08/02/2024 - 12:38

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 08/02

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ tư, 07/02/2024 - 21:00

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 07/02

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ tư, 07/02/2024 - 12:21

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 07/02

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ ba, 06/02/2024 - 12:01

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 06/02

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ hai, 05/02/2024 - 20:30

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 05/02

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ hai, 05/02/2024 - 13:02

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 05/02

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ hai, 05/02/2024 - 07:24

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 04/02

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ bảy, 03/02/2024 - 21:00

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 03/02

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Lịch phát sóng