Thế giới cập nhật

Chủ nhật, 08/10/2023 - 21:00

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 08/10

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ bảy, 07/10/2023 - 21:00

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 07/10

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ bảy, 07/10/2023 - 12:15

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 07/10

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ sáu, 06/10/2023 - 21:00

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 06/10

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ sáu, 06/10/2023 - 13:27

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 06/10

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ năm, 05/10/2023 - 21:10

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 05/10

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ năm, 05/10/2023 - 15:23

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 05/10

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ tư, 04/10/2023 - 21:10

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 04/10

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ tư, 04/10/2023 - 14:27

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 04/10

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ ba, 03/10/2023 - 21:10

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 03/10

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Lịch phát sóng