Thế giới cập nhật

Thứ sáu, 13/10/2023 - 21:10

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 13/10

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ sáu, 13/10/2023 - 12:15

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 13/10

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ năm, 12/10/2023 - 21:00

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 12/10

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ năm, 12/10/2023 - 14:02

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 12/10

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ tư, 11/10/2023 - 21:00

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 11/10

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ tư, 11/10/2023 - 14:10

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 11/10

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ ba, 10/10/2023 - 21:00

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 10/10

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ ba, 10/10/2023 - 14:27

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 10/10

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ hai, 09/10/2023 - 21:10

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 09/10

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ hai, 09/10/2023 - 14:54

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 09/10

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Lịch phát sóng