Thế giới cập nhật

Thứ tư, 17/04/2024 - 12:30

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 17/4

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ ba, 16/04/2024 - 21:00

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 16/4

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ hai, 15/04/2024 - 21:00

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 15/4

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ hai, 15/04/2024 - 12:58

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 15/4

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Chủ nhật, 14/04/2024 - 20:45

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 14/4

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ bảy, 13/04/2024 - 21:00

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 13/4

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ bảy, 13/04/2024 - 11:03

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 13/4

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ sáu, 12/04/2024 - 20:30

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 12/4

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ sáu, 12/04/2024 - 14:12

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 12/4

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ năm, 11/04/2024 - 21:00

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 11/4

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ năm, 11/04/2024 - 12:00

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 11/4

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Lịch phát sóng