Thế giới cập nhật

Thứ bảy, 18/05/2024 - 20:30

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 18/5

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ bảy, 18/05/2024 - 13:22

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 18/5

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ sáu, 17/05/2024 - 21:00

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 17/5

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ sáu, 17/05/2024 - 15:45

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 17/5

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ năm, 16/05/2024 - 20:45

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 16/5

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ năm, 16/05/2024 - 13:03

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 16/5

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ tư, 15/05/2024 - 21:00

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 15/5

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ ba, 14/05/2024 - 20:30

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 14/5

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ ba, 14/05/2024 - 12:15

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 14/5

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ hai, 13/05/2024 - 21:00

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 13/5

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ hai, 13/05/2024 - 12:40

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 13/5

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Lịch phát sóng