Thời sự Phát thanh

Thứ năm, 07/12/2023 - 07:28

THỜI SỰ NGÀY 06-12-2023

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ ba, 05/12/2023 - 18:00

THỜI SỰ NGÀY 05-12-2023

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ hai, 04/12/2023 - 18:00

THỜI SỰ NGÀY 04-12-2023

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Chủ nhật, 03/12/2023 - 16:51

THỜI SỰ NGÀY 03-12-2023

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Chủ nhật, 03/12/2023 - 15:09

THỜI SỰ NGÀY 02-12-2023

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ sáu, 01/12/2023 - 16:57

THỜI SỰ NGÀY 01-12-2023

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ năm, 30/11/2023 - 17:04

THỜI SỰ NGÀY 30-11-2023

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ tư, 29/11/2023 - 18:15

THỜI SỰ NGÀY 29-11-2023

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ ba, 28/11/2023 - 17:01

THỜI SỰ NGÀY 28-11-2023

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ hai, 27/11/2023 - 17:31

THỜI SỰ NGÀY 27-11-2023

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Chủ nhật, 26/11/2023 - 17:31

THỜI SỰ NGÀY 26-11-2023

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Lịch phát sóng