Quốc phòng toàn dân

Thứ sáu, 10/11/2023 - 19:00

QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN NGÀY 10-11-2023

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ sáu, 27/10/2023 - 19:00

QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN NGÀY 27-10-2023

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ sáu, 13/10/2023 - 19:30

QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN NGÀY 13-10-2023

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ sáu, 22/09/2023 - 19:30

QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN NGÀY 22-9-2023

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ sáu, 08/09/2023 - 19:30

QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN NGÀY 08-9-2023

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ sáu, 25/08/2023 - 19:30

QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN NGÀY 25-8-2023

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ sáu, 11/08/2023 - 19:30

QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN NGÀY 11-8-2023

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ sáu, 28/07/2023 - 19:00

QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN NGÀY 28-7-2023

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 14/07/2023 - 19:00

QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN NGÀY 14-7-2023

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 23/06/2023 - 18:30

QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN NGÀY 23-6-2023

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 09/06/2023 - 18:30

QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN NGÀY 09-6-2023

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng