Cải cách Hành chính

Thứ năm, 02/12/2021 - 16:26

Cải cách hành chính ngày 20-11-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 12/11/2021 - 17:28

Cải cách hành chính ngày 23-10-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 08/10/2021 - 12:10

Cải cách hành chính ngày 18-9-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 23/08/2021 - 15:56

Cải cách hành chính ngày 21-8-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 24/06/2021 - 10:23

Cải cách hành chính ngày 19-6-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 22/05/2021 - 09:15

Cải cách hành chính ngày 15-5-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 28/04/2021 - 16:17

Cải cách hành chính ngày 17-4-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 02/04/2021 - 10:22

Cải cách hành chính ngày 20-3-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 25/02/2021 - 16:06

Cải cách hành chính ngày 20-2-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 06/02/2021 - 09:21

Cải cách hành chính ngày 16-1-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng