Cải cách Hành chính

Thứ tư, 05/10/2022 - 15:43

Cải cách hành chính ngày 24-9-2022

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 14/09/2022 - 08:30

Cải cách hành chính ngày 20-8-2022

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 04/08/2022 - 14:26

Cải cách hành chính ngày 23-7-2022

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 21/07/2022 - 10:00

Cải cách hành chính ngày 18-6-2022

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 17/06/2022 - 09:23

Cải cách hành chính ngày 21-5-2022

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 26/05/2022 - 09:11

Cải cách hành chính ngày 23-4-2022

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 22/03/2022 - 09:54

Cải cách hành chính ngày 19-3-2022

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 22/03/2022 - 09:53

Cải cách hành chính ngày 19-2-2022

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 14/02/2022 - 08:26

Cải cách hành chính ngày 08-1-2022

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 14/02/2022 - 08:25

Cải cách hành chính ngày 30-12-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng