Văn bản hướng dẫn dịch Covid-19

Thứ tư, 29/12/2021 - 10:54

Quảng Ngãi: Xem chi tiết cấp độ dịch ở xã, phường

Quảng Ngãi: Xem chi tiết cấp độ dịch ở xã, phường

Thứ ba, 28/12/2021 - 21:19

SỞ Y TẾ: BÁO CÁO CHI TIẾT CA BỆNH COVID-19 [NGÀY 28/12]

Báo cáo tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (Tính đến 15 giờ 00 ngày 28/12/2021)

Thứ hai, 27/12/2021 - 22:22

SỞ Y TẾ: BÁO CÁO CHI TIẾT CA BỆNH COVID-19 [NGÀY 27/12]

Báo cáo tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (Tính đến 15 giờ 00 ngày 27/12/2021)

Thứ bảy, 25/12/2021 - 19:14

SỞ Y TẾ: BÁO CÁO CHI TIẾT CA BỆNH COVID-19 [NGÀY 25/12]

Báo cáo tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (Tính đến 15 giờ 00 ngày 25/12/2021)

Thứ sáu, 24/12/2021 - 21:24

SỞ Y TẾ: BÁO CÁO CHI TIẾT CA BỆNH COVID-19 [NGÀY 24/12]

Báo cáo tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (Tính đến 15 giờ 00 ngày 24/12/2021)

Thứ năm, 23/12/2021 - 21:29

SỞ Y TẾ: BÁO CÁO CHI TIẾT CA BỆNH COVID-19 [NGÀY 23/12]

Báo cáo tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (Tính đến 15 giờ 00 ngày 23/12/2021)

Thứ năm, 23/12/2021 - 16:29

Quảng Ngãi kiểm tra, yêu cầu dừng hoạt động các doanh nghiêp vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19

Trong những ngày vừa qua, trên địa bàn Khu Công nghiệp Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi liên tục xảy ra các ca dương tính (F0) đối với dịch bệnh Covid-19, đặc biệt là các doanh nghiệp kinh doanh, chế biến thủy sản; do đó, để kiểm soát tình hình dịch bệnh, hạn chế lây lan ra cộng đồng trong thời gian đến, ngày 22/12/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn Khẩn số 6995/UBND-KGVX về việc kiểm tra, yêu cầu dừng hoạt động các doanh nghiêp vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Nội dung Công văn như sau:

Thứ năm, 23/12/2021 - 07:31

Quảng Ngãi: Xem chi tiết cấp độ dịch ở xã, phường

Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi thông báo Phân loại, đánh giá, xác định cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Thứ tư, 22/12/2021 - 21:41

SỞ Y TẾ: BÁO CÁO CHI TIẾT CA BỆNH COVID-19 [NGÀY 22/12]

Báo cáo tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (Tính đến 15 giờ 00 ngày 22/12/2021)

Thứ tư, 22/12/2021 - 17:08

Quảng Ngãi: Áp dụng các biện pháp cách ly y tế trong tình hình mới

Thực hiện nội dung hướng dẫn của Bộ Y tế tại các Công văn: số 10696/BYT-MT ngày 16/12/2021 về việc cách ly y tế cho trường hợp F1 đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19, số 10688/BYT-MT ngày 16/12/2021 về việc phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh và xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 3344/TTr-SYT ngày 19/12/2021, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo áp dụng các biện pháp cách ly y tế trong tình hình mới.

Lịch phát sóng