Văn bản hướng dẫn dịch Covid-19

Thứ sáu, 07/01/2022 - 07:17

SỞ Y TẾ: BÁO CÁO CHI TIẾT CA BỆNH COVID-19 [NGÀY 06/01]

Báo cáo tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (Tính đến 15 giờ 00 ngày 06/01/2022)

Thứ tư, 05/01/2022 - 21:20

SỞ Y TẾ: BÁO CÁO CHI TIẾT CA BỆNH COVID-19 [NGÀY 05/01]

Báo cáo tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (Tính đến 15 giờ 00 ngày 05/01/2022)

Thứ ba, 04/01/2022 - 20:18

SỞ Y TẾ: BÁO CÁO CHI TIẾT CA BỆNH COVID-19 [NGÀY 04/01]

Báo cáo tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (Tính đến 15 giờ 00 ngày 04/01/2022)

Thứ hai, 03/01/2022 - 20:30

SỞ Y TẾ: BÁO CÁO CHI TIẾT CA BỆNH COVID-19 [NGÀY 03/01]

Báo cáo tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (Tính đến 15 giờ 00 ngày 03/01/2022)

Chủ nhật, 02/01/2022 - 19:50

SỞ Y TẾ: BÁO CÁO CHI TIẾT CA BỆNH COVID-19 [NGÀY 02/01]

Báo cáo tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (Tính đến 15 giờ 00 ngày 02/01/2022)

Thứ bảy, 01/01/2022 - 20:30

SỞ Y TẾ: BÁO CÁO CHI TIẾT CA BỆNH COVID-19 [NGÀY 01/01]

Báo cáo tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (Tính đến 15 giờ 00 ngày 01/01/2022)

Thứ sáu, 31/12/2021 - 21:44

SỞ Y TẾ: BÁO CÁO CHI TIẾT CA BỆNH COVID-19 [NGÀY 31/12]

Báo cáo tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (Tính đến 15 giờ 00 ngày 31/12/2021)

Thứ năm, 30/12/2021 - 21:35

SỞ Y TẾ: BÁO CÁO CHI TIẾT CA BỆNH COVID-19 [NGÀY 30/12]

Báo cáo tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (Tính đến 15 giờ 00 ngày 30/12/2021)

Thứ tư, 29/12/2021 - 20:33

Điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19

Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phúc tạp tại nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới với các biến thể có khả năng lây lan nhanh và gây nguy hiểm như Delta và Omincron. Tại Việt Nam, dịch bệnh cơ bản đang được kiểm soát, tuy nhiên số ca mắc mới có xu hướng tăng tại một số tỉnh, thành phố.

Thứ tư, 29/12/2021 - 20:24

SỞ Y TẾ: BÁO CÁO CHI TIẾT CA BỆNH COVID-19 [NGÀY 29/12]

Báo cáo tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (Tính đến 15 giờ 00 ngày 29/12/2021)

Lịch phát sóng