Văn bản hướng dẫn dịch Covid-19

Thứ bảy, 15/01/2022 - 19:44

SỞ Y TẾ: BÁO CÁO CHI TIẾT CA BỆNH COVID-19 [NGÀY 15/01]

Báo cáo tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (Tính đến 15 giờ 00 ngày 15/01/2022)

Thứ tư, 12/01/2022 - 14:12

Quảng Ngãi: Xem chi tiết cấp độ dịch ở xã, phường

Quảng Ngãi: Xem chi tiết cấp độ dịch ở xã, phường

Thứ ba, 11/01/2022 - 20:04

SỞ Y TẾ: BÁO CÁO CHI TIẾT CA BỆNH COVID-19 [NGÀY 11/01]

Báo cáo tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (Tính đến 15 giờ 00 ngày 11/01/2022)

Thứ ba, 11/01/2022 - 18:28

Quảng Ngãi áp dụng các biện pháp cách ly y tế trong tình hình mới

Để công tác phòng, chống dịch an toàn, hiệu quả nhằm “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” và các quy định của Bộ Y tế về cách ly y tế, ngày 11/01/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Công văn Khẩn số 139/UBND-KGVX áp dụng các biện pháp cách ly y tế trong tình hình mới. Nội dung Công văn như sau:

Thứ hai, 10/01/2022 - 20:31

SỞ Y TẾ: BÁO CÁO CHI TIẾT CA BỆNH COVID-19 [NGÀY 10/01]

Báo cáo tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (Tính đến 15 giờ 00 ngày 10/01/2022)

Thứ hai, 10/01/2022 - 17:56

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Ngày 10/01/2022, tại trụ sở UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức họp để nghe Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác phòng, chống dịch trong thời gian vừa qua và đề ra các biện pháp trong thời gian đến, do Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh-Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy chủ trì; tham dự họp có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố Quảng Ngãi. Sau khi nghe Thường trực Trung tâm Chỉ huy (Sở Y tế) báo cáo kết quả công tác phòng, chống dịch và đề xuất các biện pháp áp dụng trong thời gian đến; ý kiến phát biểu của các thành viên Trung tâm Chỉ huy, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh kết luận một số nội dung chính tại cuộc họp. Nội dung Thông báo Kết luận như sau:

Chủ nhật, 09/01/2022 - 21:17

SỞ Y TẾ: BÁO CÁO CHI TIẾT CA BỆNH COVID-19 [NGÀY 09/01]

Báo cáo tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (Tính đến 15 giờ 00 ngày 09/01/2022)

Thứ bảy, 08/01/2022 - 20:06

SỞ Y TẾ: BÁO CÁO CHI TIẾT CA BỆNH COVID-19 [NGÀY 08/01]

Báo cáo tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (Tính đến 15 giờ 00 ngày 08/01/2022)

Thứ sáu, 07/01/2022 - 20:30

SỞ Y TẾ: BÁO CÁO CHI TIẾT CA BỆNH COVID-19 [NGÀY 07/01]

Báo cáo tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (Tính đến 15 giờ 00 ngày 07/01/2022)

Thứ sáu, 07/01/2022 - 10:26

Quảng Ngãi: Xem chi tiết cấp độ dịch ở xã, phường

Quảng Ngãi: Xem chi tiết cấp độ dịch ở xã, phường

Lịch phát sóng