Văn bản hướng dẫn dịch Covid-19

Thứ tư, 09/02/2022 - 19:14

SỞ Y TẾ: BÁO CÁO CA BỆNH COVID-19 [NGÀY 09/02]

Báo cáo tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (Tính đến 15 giờ 00 ngày 09/02/2022)

Thứ tư, 09/02/2022 - 10:29

Quảng Ngãi: Quản lý và chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà

Sở Y tế Quảng Ngãi ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện quản lý và chăm sóc người nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Thứ tư, 09/02/2022 - 09:59

Quảng Ngãi: Xem chi tiết cấp độ dịch ở xã, phường

Quảng Ngãi: Xem chi tiết cấp độ dịch ở xã, phường

Chủ nhật, 06/02/2022 - 19:50

SỞ Y TẾ: BÁO CÁO CA BỆNH COVID-19 [NGÀY 06/02]

Báo cáo tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (Tính đến 15 giờ 00 ngày 06/02/2022)

Thứ bảy, 05/02/2022 - 19:27

SỞ Y TẾ: BÁO CÁO CA BỆNH COVID-19 [NGÀY 05/02]

Báo cáo tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (Tính đến 15 giờ 00 ngày 05/02/2022)

Thứ tư, 02/02/2022 - 19:05

SỞ Y TẾ: BÁO CÁO CA BỆNH COVID-19 [NGÀY 02/02]

Báo cáo tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (Tính đến 15 giờ 00 ngày 02/02/2022)

Thứ hai, 31/01/2022 - 19:29

SỞ Y TẾ: BÁO CÁO CHI TIẾT CA BỆNH COVID-19 [NGÀY 31/01]

Báo cáo tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (Tính đến 15 giờ 00 ngày 31/01/2022)

Chủ nhật, 30/01/2022 - 20:11

SỞ Y TẾ: BÁO CÁO CHI TIẾT CA BỆNH COVID-19 [NGÀY 30/01]

Báo cáo tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (Tính đến 15 giờ 00 ngày 30/01/2022)

Thứ bảy, 29/01/2022 - 18:54

SỞ Y TẾ: BÁO CÁO CHI TIẾT CA BỆNH COVID-19 [NGÀY 29/01]

Báo cáo tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (Tính đến 15 giờ 00 ngày 29/01/2022)

Thứ năm, 27/01/2022 - 19:14

SỞ Y TẾ: BÁO CÁO CHI TIẾT CA BỆNH COVID-19 [NGÀY 27/01]

Báo cáo tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (Tính đến 15 giờ 00 ngày 27/01/2022)

Lịch phát sóng