Văn bản hướng dẫn dịch Covid-19

Thứ tư, 02/03/2022 - 09:05

Quảng Ngãi: Xem chi tiết cấp độ dịch ở xã, phường

Quảng Ngãi: Xem chi tiết cấp độ dịch ở xã, phường

Thứ ba, 01/03/2022 - 15:32

Quảng Ngãi: Áp dụng các biện pháp cách ly y tế trong tình hình mới

Thực hiện nội dung hướng dẫn của Bộ Y tế tại các Công văn: Số 762/BYT-DP ngày 21/02/2022 về cách ly y tế đối với ca bệnh COVID-19 và các trường hợp tiếp xúc gần (F1), số 10688/BYT-MT ngày 16/12/2021 về việc phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh và xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 344/TTr-SYT ngày 25/02/2022, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo áp dụng các biện pháp cách ly y tế trong tình hình mới.

Thứ tư, 23/02/2022 - 18:20

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi tại cuộc họp chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 23/2, tại trụ sở UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức họp để nghe Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Coid-19 trong 2 tuần vừa qua. Chủ tịch UBND tỉnh kết luận và chỉ đạo.

Thứ bảy, 19/02/2022 - 19:32

SỞ Y TẾ: BÁO CÁO CA BỆNH COVID-19 [NGÀY 19/02]

Báo cáo tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (Tính đến 15 giờ 00 ngày 19/02/2022)

Thứ sáu, 18/02/2022 - 18:53

SỞ Y TẾ: BÁO CÁO CA BỆNH COVID-19 [NGÀY 18/02]

Báo cáo tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (Tính đến 15 giờ 00 ngày 18/02/2022)

Thứ năm, 17/02/2022 - 17:42

SỞ Y TẾ: BÁO CÁO CA BỆNH COVID-19 [NGÀY 17/02]

Báo cáo tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (Tính đến 15 giờ 00 ngày 17/02/2022)

Thứ năm, 17/02/2022 - 13:12

Quảng Ngãi: Xem chi tiết cấp độ dịch ở xã, phường

Quảng Ngãi: Xem chi tiết cấp độ dịch ở xã, phường

Thứ năm, 17/02/2022 - 13:10

SỞ Y TẾ: BÁO CÁO CA BỆNH COVID-19 [NGÀY 16/02]

Báo cáo tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (Tính đến 15 giờ 00 ngày 16/02/2022)

Thứ ba, 15/02/2022 - 15:08

Quy định tạm thời một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ngày 15/2, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định số 167/QĐ-UBND, quy định tạm thời một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi để “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19”.

Thứ năm, 10/02/2022 - 16:13

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Ngày 08/02/2022, tại trụ sở UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức họp để nghe Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác phòng, chống dịch trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 và đề ra các biện pháp phòng, chống dịch trong thời gian đến, do Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Min, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy chủ trì; tham dự họp có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Quảng Ngãi. Sau khi nghe Thường trực Trung tâm Chỉ huy (Sở Y tế) báo cáo kết quả công tác phòng, chống dịch trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 và đề xuất các biện pháp trong thời gian đến; ý kiến phát biểu của các thành viên Trung tâm Chỉ huy, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh kết luận và chỉ đạo một số nội dung chính tại cuộc họp. Nội dung Thông báo Kết luận số: 37/TB-UBND ngày 09/02/2022 như sau:

Lịch phát sóng