Văn bản hướng dẫn dịch Covid-19

Thứ hai, 25/04/2022 - 21:48

Quảng Ngãi điều chỉnh biện pháp y tế liên quan đến dịch Covid-19

Thực hiện nội dung hướng dẫn của Bộ Y tế và đề nghị của Giám đốc Sở Y tế về điều chỉnh biện pháp y tế liên quan đến dịch Covid-19, ngày 25/4/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Công văn số 1887/UBND-KGVX về việc điều chỉnh biện pháp y tế liên quan đến dịch Covid-19. Nội dung Công văn như sau:

Thứ năm, 07/04/2022 - 18:26

Quảng Ngãi: Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi

Phòng chống dịch chủ động bằng việc sử dụng vắc xin COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, tiêm chủng an toàn, đạt chất lượng, đúng tiến độ.

Thứ năm, 07/04/2022 - 18:13

Quảng Ngãi: Xem cấp độ dịch ở xã, phường

Quảng Ngãi: Xem cấp độ dịch ở xã, phường

Thứ tư, 06/04/2022 - 19:28

Quảng Ngãi mở cửa trở lại các hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu

Thực hiện Quy định của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, gắn với phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh các dịch vụ không thiết yếu, ngày 06/4/2022 Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn số 1559/UBND-KGVX về việc mở cửa trở lại các hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu. Nội dung Công văn như sau:

Thứ bảy, 02/04/2022 - 16:58

Quảng Ngãi: Xem cấp độ dịch ở xã, phường

Quảng Ngãi: Xem cấp độ dịch ở xã, phường

Thứ tư, 23/03/2022 - 10:42

Quảng Ngãi: Xem chi tiết cấp độ dịch ở xã, phường

Quảng Ngãi: Xem chi tiết cấp độ dịch ở xã, phường

Thứ sáu, 18/03/2022 - 15:58

Thần tốc thực hiện công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

Ngày 18/03/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi có Công văn số 1180/UBND-KGVX về việc thần tốc thực hiện công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

Thứ năm, 17/03/2022 - 09:08

Quảng Ngãi: Xem chi tiết cấp độ dịch ở xã, phường

Quảng Ngãi: Xem chi tiết cấp độ dịch ở xã, phường

Thứ hai, 14/03/2022 - 17:55

Bộ Y tế hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc COVID-19

Bộ Y tế ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc COVID19” được áp dụng tại các cơ sở quản lý người mắc COVID-19 tại nhà, tại hộ gia đình và các cơ sở lưu trú có người mắc COVID-19.

Thứ sáu, 11/03/2022 - 11:07

Quảng Ngãi: Cập nhật hướng dẫn quy trình xử lý F0 tại nhà

Sở Y tế Quảng Ngãi ban hành công văn số 651/SYT-NVY về việc cập nhật hướng dẫn quy trình xử lý F0 tại nhà.

Thứ năm, 10/03/2022 - 16:51

Quảng Ngãi: Xem chi tiết cấp độ dịch ở xã, phường

Quảng Ngãi: Xem chi tiết cấp độ dịch ở xã, phường

Lịch phát sóng