Bản tin Phát thanh Covid-19

Chủ nhật, 19/04/2020 - 16:00

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 19-4-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 18/04/2020 - 16:24

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 18-4-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 17/04/2020 - 16:29

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 17-4-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 16/04/2020 - 16:13

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 16-4-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 15/04/2020 - 16:33

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 15-4-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 14/04/2020 - 16:19

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 14-4-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 13/04/2020 - 16:18

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 13-4-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Chủ nhật, 12/04/2020 - 16:40

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 12-4-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 11/04/2020 - 16:38

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 11-4-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 10/04/2020 - 16:24

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 10-4-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng