Bản tin Phát thanh Covid-19

Thứ tư, 29/04/2020 - 16:18

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 29-4-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 28/04/2020 - 16:17

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 28-4-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 27/04/2020 - 16:38

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 27-4-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Chủ nhật, 26/04/2020 - 16:15

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 26-4-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 25/04/2020 - 16:01

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 25-4-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 24/04/2020 - 16:28

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 24-4-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 23/04/2020 - 16:39

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 23-4-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 22/04/2020 - 16:27

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 22-4-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 21/04/2020 - 16:21

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 21-4-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 20/04/2020 - 16:32

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 20-4-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng