Bản tin Phát thanh Covid-19

Thứ bảy, 09/05/2020 - 18:41

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 09-5-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 08/05/2020 - 16:37

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 08-5-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 07/05/2020 - 16:27

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 07-5-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 06/05/2020 - 16:08

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 06-5-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 05/05/2020 - 16:20

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 05-5-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 04/05/2020 - 16:39

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 04-5-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Chủ nhật, 03/05/2020 - 16:15

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 03-5-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 02/05/2020 - 17:04

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 02-5-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 01/05/2020 - 16:06

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 01-5-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 30/04/2020 - 16:11

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 30-4-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng