Bản tin Phát thanh Covid-19

Thứ ba, 19/05/2020 - 16:42

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 19-5-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 18/05/2020 - 16:51

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 18-5-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Chủ nhật, 17/05/2020 - 16:15

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 17-5-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 16/05/2020 - 16:28

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 16-5-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 15/05/2020 - 17:21

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 15-5-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 14/05/2020 - 16:29

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 14-5-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 13/05/2020 - 15:30

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 13-5-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 12/05/2020 - 16:06

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 12-5-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 11/05/2020 - 17:28

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 11-5-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Chủ nhật, 10/05/2020 - 16:15

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 10-5-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng