Bản tin Phát thanh Covid-19

Thứ sáu, 29/05/2020 - 16:18

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 29-5-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 28/05/2020 - 16:06

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 28-5-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 27/05/2020 - 17:57

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 27-5-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 26/05/2020 - 16:31

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 26-5-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 26/05/2020 - 14:37

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 25-5-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 25/05/2020 - 16:14

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 24-5-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 23/05/2020 - 16:44

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 23-5-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 22/05/2020 - 16:29

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 22-5-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 21/05/2020 - 16:24

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 21-5-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 20/05/2020 - 16:32

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 20-5-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng