Bản tin Phát thanh Covid-19

Thứ ba, 09/06/2020 - 16:37

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 08-6-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Chủ nhật, 07/06/2020 - 16:02

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 07-6-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 06/06/2020 - 16:20

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 06-6-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 05/06/2020 - 16:19

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 05-6-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 04/06/2020 - 16:13

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 04-6-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 03/06/2020 - 16:28

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 03-6-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 02/06/2020 - 16:38

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 02-6-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 01/06/2020 - 16:35

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 01-6-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Chủ nhật, 31/05/2020 - 16:14

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 31-5-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 30/05/2020 - 17:13

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 30-5-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng