Bản tin Phát thanh Covid-19

Thứ bảy, 08/08/2020 - 16:34

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 08-8-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 07/08/2020 - 16:41

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 07-8-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 06/08/2020 - 16:29

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 06-8-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 05/08/2020 - 16:30

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 05-8-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 04/08/2020 - 16:40

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 04-8-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 03/08/2020 - 16:49

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 03-8-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Chủ nhật, 02/08/2020 - 15:56

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 02-8-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 01/08/2020 - 16:22

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 01-8-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 10/06/2020 - 17:00

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 10-6-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 09/06/2020 - 16:44

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 09-6-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng