Bản tin Phát thanh Covid-19

Thứ ba, 18/08/2020 - 16:35

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 18-8-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 17/08/2020 - 16:40

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 17-8-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Chủ nhật, 16/08/2020 - 16:45

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 16-8-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 15/08/2020 - 16:44

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 15-8-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 14/08/2020 - 16:50

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 14-8-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 13/08/2020 - 16:29

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 13-8-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 12/08/2020 - 16:11

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 12-8-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 11/08/2020 - 16:42

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 11-8-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 10/08/2020 - 16:46

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 10-8-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Chủ nhật, 09/08/2020 - 16:50

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 09-8-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng