Bản tin Phát thanh Covid-19

Thứ hai, 09/03/2020 - 16:22

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 9-3-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 07/03/2020 - 16:47

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 7-3-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 06/03/2020 - 16:56

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 6-3-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 05/03/2020 - 16:25

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 5-3-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 04/03/2020 - 16:34

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 4-3-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng