Bản tin Phát thanh Covid-19

Thứ hai, 30/03/2020 - 16:42

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 30-3-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Chủ nhật, 29/03/2020 - 16:14

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 29-3-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 28/03/2020 - 16:01

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 28-3-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 27/03/2020 - 16:19

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 27-3-2020

ĐÀi Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 26/03/2020 - 16:22

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 26-3-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 25/03/2020 - 16:34

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 25-3-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 24/03/2020 - 16:23

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 24-3-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 23/03/2020 - 16:22

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 23-3-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Chủ nhật, 22/03/2020 - 17:05

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 22-3-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 21/03/2020 - 16:36

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 21-3-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng