Bản tin Phát thanh Covid-19

Thứ năm, 09/04/2020 - 16:12

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 9-4-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 08/04/2020 - 16:24

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 8-4-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 07/04/2020 - 16:34

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 7-4-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 06/04/2020 - 16:28

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 6-4-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Chủ nhật, 05/04/2020 - 16:23

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 5-4-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 04/04/2020 - 16:31

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 4-4-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 03/04/2020 - 16:31

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 3-4-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 02/04/2020 - 16:25

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 02-4-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 01/04/2020 - 16:44

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 01-4-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 31/03/2020 - 16:31

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 31-3-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng