Bản tin Phát thanh Covid-19

Thứ sáu, 15/10/2021 - 22:48

Quảng Ngãi: Công tác tiếp nhận đón, công dân từ các tỉnh phía Nam về địa phương do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Để đảm bảo công tác tiếp nhận, tổ chức đón công dân từ các tỉnh phía Nam về địa phương do ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo kế hoạch, để đảm bảo an ninh, an toàn và phù hợp với yêu cầu phòng chống dịch Covid-19, ngày 15/10/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Công văn hỏa tốc số 5457/UBND-KGVX về Công tác tiếp nhận đón, công dân từ các tỉnh phía Nam về địa phương do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Nội dung Công văn như sau:

Thứ sáu, 17/09/2021 - 15:12

Tăng cường một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại thành phố Quảng Ngãi

Ngày 16/9/2021, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã làm việc với Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi về việc chấn chỉnh và tăng cường kiểm soát các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi.

Thứ ba, 06/07/2021 - 09:10

Quảng Ngãi: Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi số 337/TB-UBND, về chỉ đạo một số nhiệm vụ cấp bách ứng phó với dịch COVID-19 tại cuộc họp khẩn phòng, chống dịch COVID-19.

Thứ sáu, 02/07/2021 - 17:35

Quảng Ngãi: Triển khai thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Để kịp thời tổ chức triển khai nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Chỉ thị số 09-CT/TU. Ngày 02/7/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn hỏa tốc số: 3108/UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Nội dung Công văn như sau:

Thứ năm, 01/07/2021 - 18:02

Quảng Ngãi: Hướng dẫn phương án cách ly, theo dõi, giám sát đối với người về từ vùng dịch COVID-19 (34) - Cập nhật ngày 01/7

Để đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Ngày 01/7/2021, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi có Công văn số: 1513/SYT-NVY về việc hướng dẫn phương án cách ly, theo dõi, giám sát đối với người về từ vùng dịch COVID-19 (34).

Thứ hai, 24/08/2020 - 16:50

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 24-8-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Chủ nhật, 23/08/2020 - 16:24

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 23-8-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 22/08/2020 - 16:22

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 22-8-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 21/08/2020 - 16:30

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 21-8-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 20/08/2020 - 16:51

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 20-8-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 19/08/2020 - 16:52

BẢN TIN COVID-19 NGÀY 19-8-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng