Phim tài liệu

Thứ năm, 10/09/2020 - 10:08

Niềm tin Sơn Tây

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 10/09/2020 - 10:04

Huyện Sơn Tịnh - Một nhiệm kỳ phát triển

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 10/09/2020 - 09:00

Vì một thành phố xứng tầm

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 10/09/2020 - 07:40

Đức Phổ - Dâu ấn một nhiệm kỳ

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 10/09/2020 - 07:36

Đảng bộ huyện Trà Bồng - Kỳ vọng chặng đường mới

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 09/09/2020 - 10:31

75 NĂM THUẾ NHÀ NƯỚC - VÌ SỰ PHỒN VINH ĐẤT NƯỚC

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 09/07/2020 - 16:53

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH QUẢNG NGÃI ĐOÀN KẾT - TRÍ TUỆ - ĐỔI MỚI - PHÁT TRIỂN

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi là tổ chức chính trị – xã hội của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ngãi. Là thành viên của UBMTTQVN tỉnh, Liên hiệp Hội thực hiện vai trò là cầu nối gắn bó giữa trí thức với Đảng, giữa Đảng với trí thức, góp phần tăng cường liên minh công nhân – nông dân – trí thức và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thứ tư, 24/06/2020 - 15:44

BA TƠ DẤU ẤN MỘT NHIỆM KỲ CỦA ĐẢNG

Ba Tơ - Vùng đất từng diễn ra cuộc khởi nghĩa Ba Tơ oai hùng vào tháng 3/1945 là vùng An toàn khu thứ 2 của cả nước. Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc luôn phát huy truyền thống trong đấu tranh cách mạng và phát triển kinh tế xã hội, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Đặc biệt là trong nhiệm kỳ 2015-2020, dưới ánh sáng nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, Đảng bộ huyện đã tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh. Nhờ đó, nên sau một nhiệm kỳ của Đảng đã đạt những thành tựu quan trọng góp phần làm diện mạo của vùng đất anh hùng. Những thành tựu quan trọng còn tạo nên sự phấn khởi trong toàn Đảng bộ, toàn dân khi tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ba Tơ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thứ ba, 31/03/2020 - 09:40

KHO BẠC NHÀ NƯỚC NHỮNG DẤU ẤN TRÊN CHẶNG ĐƯỜNG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Đài Phát thanh - Truyền hinh Quảng Ngãi

Thứ bảy, 14/03/2020 - 13:29

BA TƠ NGỜI SÁNG

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng