Chuyên mục - Chuyên đề

Thứ sáu, 02/04/2021 - 08:55

CHUYỂN ĐỘNG DUYÊN HẢI NGÀY 01-4-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 31/03/2021 - 19:01

CHUYỂN ĐỘNG DUYÊN HẢI NGÀY 31-3-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 30/03/2021 - 19:22

An ninh Quảng Ngãi 30-3-2021

Để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối, phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, Giám đốc Công an tỉnh đã thành lập đoàn kiểm tra việc triển khai thực hiện nhiệm vụ quan trọng này tại Công an các địa phương.

Thứ ba, 30/03/2021 - 19:06

CHUYỂN ĐỘNG DUYÊN HẢI NGÀY 30-3-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 29/03/2021 - 19:26

CHUYỂN ĐỘNG DUYÊN HẢI NGÀY 29-3-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Chủ nhật, 28/03/2021 - 19:01

CHUYỂN ĐỘNG DUYÊN HẢI NGÀY 28-3-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 27/03/2021 - 22:08

CHUYỂN ĐỘNG DUYÊN HẢI NGÀY 27-3-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 27/03/2021 - 18:33

AN TOÀN GIAO THÔNG 27-3-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 26/03/2021 - 20:05

QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN NGÀY 26-03-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 26/03/2021 - 19:15

CHUYỂN ĐỘNG DUYÊN HẢI NGÀY 26-3-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng