Chuyên mục - Chuyên đề

Thứ tư, 21/04/2021 - 19:03

CHUYỂN ĐỘNG DUYÊN HẢI NGÀY 21-4-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 20/04/2021 - 19:19

CHUYỂN ĐỘNG DUYÊN HẢI NGÀY 20-4-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 20/04/2021 - 18:46

An ninh Quảng Ngãi 20-4-2021

Nhiều ngày qua, thực hiện “chiến dịch" cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử của Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tập trung chỉ đạo, triển khai lực lượng đến tận thôn xuyên đêm thu nhận hồ sơ căn cước công dân gắn chíp điện tử. Dù áp lực công việc lớn, nhưng cán bộ, chiến sĩ thực hiện “chiến dịch” vẫn luôn có thái độ ứng xử lịch thiệp, văn minh, vì nhân dân phục vụ, không gây phiền hà cho người dân.

Thứ hai, 19/04/2021 - 19:09

CHUYỂN ĐỘNG DUYÊN HẢI NGÀY 19-4-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Chủ nhật, 18/04/2021 - 18:37

CHUYỂN ĐỘNG DUYÊN HẢI NGÀY 18-4-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 17/04/2021 - 19:38

CHUYỂN ĐỘNG DUYÊN HẢI NGÀY 17-4-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 17/04/2021 - 19:13

AN TOÀN GIAO THÔNG 17-4-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 16/04/2021 - 20:29

CHUYỂN ĐỘNG DUYÊN HẢI NGÀY 16-4-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 16/04/2021 - 18:59

QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN NGÀY 09-04-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 15/04/2021 - 19:28

CHUYỂN ĐỘNG DUYÊN HẢI NGÀY 15-4-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng